•  Bulletiny, interná komunikácia spoločnosti

•  Internet / intranet

•  Prezentácie, brožúry

•  Korporátne identity

•  Ročné prehľady, predbežné správy pre partnerov

•  Tlačové správy a vyhlásenia

•  Direct mail

•  Príprava materiálov na konferencie a iné podujatia

•  Manuály procesov, produktov

•  Tvorba názvov, mien - brandingová identita, apod.

•  Časopisy

•  Sprievodné a motivačné listy a pod.

•  kreatívna tvorba textov

•  editovanie

•  korektúry

•  kritiky a recenzie

•  preklady (anglický, nemecký,

  francúzsky, španielsky, taliansky,

  ruský, poľský, maďarský, český, atď.)

•  formátovanie

.accent writing agency má skúsenosti komunikačnej prezentácie v medzinárodnom podnikaní,

obchode (marketingu, manažmente, ekonomike, apod.), nehnuteľnostiach a realitách, bankovníctve

a financiách, poisťovníctve, v oblasti ľudských zdrojov, diplomatickom protokole, v styku s verejnosťou,

umení a kultúre, literatúre, turizme a cestovaní, športe, vzdelávaní, automobilovom priemysle,

vydavateľskom a distribučnom priemysle, zdravotníctve, spoločenských a prírodných vedách, apod.

 

Požiadavky a potreby našich klientov zhodnotíme vo vzťahu k trendom, konkurencii a poľa pôsobnosti.

.accent writing agency zvýrazňuje Váš postoj.

Informujeme vás, vieme vás naviesť a zabaviť vaše publikum.

Sila slov ovplyvňuje myšlienky.

Využite príležitosť presviedčať,

ovplyvňovať, zaujať, priťahovať,

prekvapovať.

Ochránime vás od lingvistickej priemernosti a obyčajnosti. Spolupráca s .accent writing agency

Vám dokonca môže prekvapivo odhaliť niečo, čo ste doteraz prehliadali alebo nevyužívali.

Kontakt
Adriána Lajdová +421 908 755 708

ADRESA

.accent writing agency

Bartoškova 3

831 04 Bratislava 3

Slovakia

TELEFÓN

+421 (2) 5557 3100

MAIL

accent@writingagency.sk

Nájdete nás na sociálnych sieťach.

© Copyright 2016 .accent writing agency

Designed by COKUKAŠ